header

Bewaren

Oscar Wilde                                   Tagxedo5                                       Tagxedo6

WAAROM ORGANISEREN?                                 HOE WE KUNNEN HELPEN                                   WAT WE DOEN

Een goed idee krijgt betekenis wanneer               Afspraken maken en onderhandelen wordt               De Waal Bedrijfsadvies ondersteunt op de 
je waarde toevoegt die voor anderen                    overzichtelijk wanneer je mensen met                      inzet van de juiste vaardigheden bij de
zichtbaar is. Dat laat je zien door                          goede argumenten aanspreekt op hun rol.                uitoefening van je bedrijf. Dit werkt op
uitvoering, organisatie en communicatie.              Er ligt een wereld achter het begrip dat                     basis van een gerichte focus op de 
Creativiteit is goed en vraagt veel                         hoofdzaak van de één, bijzaak is voor de ander.       toekomstVan voorbereiding naar
van je structurerend vermogen.                            Inzicht op de eigen positie schept duidelijkheid.         plannenmakerij en implementatie.                

Lees meer >                                                             Lees meer >                                                                   Lees meer >